Misja firmy

WIDZIELIŚMY WIĘCEJ

  • Zajmujemy się zamówieniami publicznymi od zawsze.
  • Uczestniczyliśmy w setkach ważnych przetargów.
  • Zbieramy doświadczenia innych.

PATRZYMY DALEJ

  • Uważamy, że procedura nie może służyć jedynie szybkiemu zawarciu umowy, lecz efektywnemu wykonaniu zamówienia.
  • Pamiętamy o różnych reżimach odpowiedzialności zamawiającego, kontrolach, korektach finansowych.
  • Bierzemy zawsze pod uwagę prawo wspólnotowe.

WIEMY LEPIEJ

  • Jak efektywnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia.
  • Jak przygotować umowę, aby efektywnie wykonać zamówienie.
  • (dla wykonawców) Jak uzyskać zamówienie.

Skontaktuj się z nami

Centrum Zamówień Publicznych sp. z o. o.
01-646 Warszawa
ul. E. Jelinka 21

tel.: 22 832-39-51 do 55
fax: 22 832-39-50 lub 56

e-mail: czp@czp.com.pl

        

SzuKIO orzecznictwo
w zamówieniach publicznych